Święta Kaplica

Święta Kaplica znana jako Sainte- Chapelle jest zamkową kaplicą złożoną z dwóch kondygnacji. Mieści się w centrum Palais de la Cite w Paryżu. Została ufundowana przez Ludwika IX, ówczesnego króla Francji. Stała się jednym z cennych budowli gotyckich, podobnie jak Katedra Notre- Dame. W Świętej Kaplicy można zauważyć piękne, gotyckie malowidła ścienne oraz budzące podziw kolorowe witraże. W kaplicy nie brak też rzeźb nawiązujących do relikwiarzy skrzynkowych, popularnych także w stylu romańskim. Stanowią one doskonały przykład sztuki dworskiej, która miała duży wpływ na rozwój architektury sakralnej w Zachodniej Europie. Sainte- Chapelle stała się modelem gotyckich kaplic zamkowych, na którym wzorowali się architekci możnowładców z całej Europy. W 1630 roku kaplicę nawiedził pożar, a podczas rewolucji francuskiej stanowiła magazyn mąki. Doprowadziło to do zniszczenia zespołu relikwiarzy. Relikwie świętych patronów Francji oraz zawartość skarbca została przeniesiona do Katedry Notre- Dame. Niemniej jednak została zrekonstruowana w XIX wieku.