Praca

W współczesnym świecie, praca jest jednym z najcenniejszych dóbr jakie człowiek może posiadać. Jeśli jest to praca, która satysfakcjonuje człowieka i pozwalająca zarobić odpowiednie środki finansowe, wtedy już całkiem jest dobrodziejstwem. Tylko co to właściwie jest praca? W zależności od interpretacji, może oznaczać różne rzeczy i być różnie interpretowana.
Otóż, praca jest jedna z działalności człowieka. Musi posiadać kilka cech, a mianowicie musi to być celowa i sensowna czynność, którą może wykonywać tylko człowiek. Jej wykonanie wiąże się z zaspokojeniem różnorodnych potrzeb ludzi oraz posiada określoną społeczną wartość. Natomiast, w ekonomi terminem praca, określa się jeden z trzech czynników produkcyjnych, obok kapitału i miejsca ( ziemi).
Jeśli mówimy o pracy zarobkowej, wtedy słowem tym określa się stosunek jaki panuje pomiędzy pracownikiem a pracodawcą. W tym wypadku, jej reguły i zasady określa Kodeks Pracy, który ma na celu ochronę praw jednej i drugiej strony.
Pracą jest też określana wielkość fizyczna. W fizyce pracą nazywamy miarę ilości energii przekazywanej między układami fizycznymi w procesach mechanicznych, elektrycznych, termodynamicznych i innych.