Zawód sportowca może być opłacalny, ale i ryzykowny. W dość szybkim czasie można sobie zapewnić sławę i wielkie pieniądze lub stracić wszystko

W dzisiejszych czasach ciężko jest o dobrą prace, która będzie sprawiać przyjemności i przynosić określone dowody. Dlatego też wielu ludzi, pochodzących przeważnie z biednych środowisk decyduje się na poświęcenie się karierze sportowiec. Sport w dzisiejszych czasach to jedno z najbardziej opłacalnych zajęć, do którego nie trzeba posiadać wyższego wykształcenia. Nie oznacza to jednak, że jest to łatwy kawałek chleba. Sportowi trzeba poświęcić całe swoje życie. Uprawniać go trzeba już w dzieciństwie często po kilka godzin dziennie. cierpliwość może zostać jednak nagrodzona ponieważ kariera sportowca może nie trwać długo ale może być całkiem owocna. Najlepiej zarabiają oczywiście piłkarze, jednak nie jest to jedyny sport na którym można dorobić. W Polsce sukces sportowy może nie jest tak komercyjny jak na zachodzie jednak daje pewne możliwości. Przykładowo Państwo Polskie potrafi docenić wysiłek i medal zdobyty na Igrzyskach Olimpijskich. Za taki wyczyny sportowiec w naszym kraju otrzymuje dożywotnio rentę olimpijską.

Praca

W współczesnym świecie, praca jest jednym z najcenniejszych dóbr jakie człowiek może posiadać. Jeśli jest to praca, która satysfakcjonuje człowieka i pozwalająca zarobić odpowiednie środki finansowe, wtedy już całkiem jest dobrodziejstwem. Tylko co to właściwie jest praca? W zależności od interpretacji, może oznaczać różne rzeczy i być różnie interpretowana.
Otóż, praca jest jedna z działalności człowieka. Musi posiadać kilka cech, a mianowicie musi to być celowa i sensowna czynność, którą może wykonywać tylko człowiek. Jej wykonanie wiąże się z zaspokojeniem różnorodnych potrzeb ludzi oraz posiada określoną społeczną wartość. Natomiast, w ekonomi terminem praca, określa się jeden z trzech czynników produkcyjnych, obok kapitału i miejsca ( ziemi).
Jeśli mówimy o pracy zarobkowej, wtedy słowem tym określa się stosunek jaki panuje pomiędzy pracownikiem a pracodawcą. W tym wypadku, jej reguły i zasady określa Kodeks Pracy, który ma na celu ochronę praw jednej i drugiej strony.
Pracą jest też określana wielkość fizyczna. W fizyce pracą nazywamy miarę ilości energii przekazywanej między układami fizycznymi w procesach mechanicznych, elektrycznych, termodynamicznych i innych.