Les Invalides

Les Invalides jest kompleksem budynków, który znajduje się na lewym brzegu Sekwany, w stolicy Francji. Powstawał on w okresie 1670- 76 dzięki inicjatywie Ludwika XIV. Początkowo był szpitalem i pensjonatem, w którym przebywali inwalidzi wojenni, a jego sale mieściły nawet cztery tysiące rannych. Współcześnie składa się on z hotelu, trzech muzeów oraz Kościoła Inwalidów. Najczęściej zwiedzanym muzeum jest Muzeum Armii, które tworzą dwie sekcje. W pierwszej jest osiem sal, w których znajdują się zbroje oraz oręża pochodzące z okresu od XII do XVII wieku. Jena z sal nosi nazwę Kolekcji Korony Francuskiej. Dawniej był to refektarz, w którym spożywano posiłki. Ściany są ozdobione malowidłami, które stanowią dzieło Josepha Parrocela. W 2005 roku były poddane renowacji. W sali zostały umieszczone eksponaty pochodzące z królewskich kolekcji Francji i innych krajów europejskich. Kompleks budynków Les Invalides jest z pewnością jedną z największych atrakcji turystycznych Paryża.