Hotel Lambert

Hotel Lambert jest budynkiem zlokalizowanym na wyspie św. Ludwika w Paryżu. Jeśli chodzi o wyspę, to do XVIII wieku stanowiła ona jedynie podmiejskie pastwisko. Dopiero w XVII stuleciu zaczęto tam budować rezydencje, a w XIX wieku była centrum paryskiej Polonii. Sam budynek był własnością rodziny Czartoryskich od połowy XIX wieku. Powstał jednak znacznie wcześniej, w I poł. XVII wieku. Zakup budynku przez księcia Adama Czartoryskiego nie odbyłby się jednak gdyby nie Eugene Delacroix i Fryderyk Chopin, za pośrednictwem którego, Delacroix poinformował księcia o zrujnowanej budowli. Hotel Lambert był siedzibą księcia Adama Czartoryskiego, ale także centrum życia publicznego, a przede wszystkim politycznego polskich emigrantów po powstaniu listopadowym. W okresie powstania styczniowego był ministerstwem spraw zagranicznych władz powstańczych. Odegrał zatem niemałą rolę w polskiej historii. Gdy nastały czasy rewolucji i komuny paryskiej, zbiory dzieł sztuki należące do rodziny Czartoryskich zostały przeniesione do Krakowa, a Hotel Lambert został przekształcony w twierdzę komunardów.