Definicja nauki

Nauka jest nie rozerwalnie związana z rozwojem człowieka. Współcześnie jest częścią naszej kultury, która każdy z nas posiada. Bez rozwoju nauki nie mogła by się rozwinąć ludzka cywilizacja i teraźniejsza kultura, gospodarka, przemysł i ogólnie świat jaki znamy.
Nauka to dziedzina, która pozwala zrozumieć funkcjonowanie całego świata i wszechświata. Buduje się ją za pomocą różnych metod naukowych, które następnie są publikowane dla użytku publicznego. Badanie naukowe przeprowadza się po to aby dowieść jakiś hipotez a następnie opublikować je aby inni mogli z nich korzystać. Gdyby naukowcy, swoje tezy zachowywali dla siebie a swoje prace pisali do szuflady, świat nigdy by nie rozwinął się tak jak jest dziś rozwinięty. Natomiast wielokrotne powtarzanie tych samych badań przez różnych naukowców i badaczy oraz ich ciągłe publikowanie rodzi wiedzę. Wiedza, udostępniona dla ogółu ludzkości w odpowiedni sposób gromadzona tworzy całokształt nauki.
Polskie słowo nauka jest szerokim pojęciem w odróżnieniu np. do angielskiego „science” , które dotyczy nauki ale jedynie przyrodniczej. W Polsce mianem nauki określamy całokształt wiedzy we wszystkich dziedzinach życia.