Bezpieczna Higiena Pracy w Polsce często nie jest przestrzegana w polskich przedsiębiorstwach co szkodzi pracownikom i powoduje problemy zdrowotne

W każdym zakładzie pracy w Polsce trzeba przestrzegać zasad Bezpieczeństwa i Higieny Pracy. Polscy pracownicy często jednak nie znają zasad w jaki sposób wykonywać swoje obowiązki nie łamiąc przepisów w nich zawartych. Często w ten sposób narażają swoje zdrowie na poważne problemy. Sytuacja taka ma miejsce choćby w czasie wykonywania tak standardowych czynności jak praca przy komputerze. Dla naszego organizmu niekomfortowo jest zbyt długo przebywać przy komputerze ponieważ, źle wpływa to na nasze oczy oraz na kręgosłup. Aby chronić nas przed problemami zdrowotnymi spowodowanymi użytkowaniem komputera należy przestrzegać podstawowych zapisów. Mowa tutaj choćby nawet o ustawieniu komputera w biurze. Przepisy jasno mówią, że niekorzystne dla zdrowia jest ustawianie do komputera na tle okna. Innym ważnym czynnikiem wpływającym na komfort pracy jest odpowiednie dostosowanie wysokości fotela do wzrostu pracownia. Pracownia komputerowa dla wygody pracowników powinna być także pomalowana w kolorach mniej agresywnych.