Archive for Listopad, 2010

Hotele jednogwiazdkowe

Hoteli w bazie noclegowej jest wiele. Można je podzielić ze względu na standard świadczonych usług. W Polsce, decyzje o przypisaniu hotelu do odpowiedniej kategorii, wydaje Marszałek Województwa. Natomiast, kontrolę spełnienia odpowiednich standardów przez hotel, sprawdza wojewoda wraz z komisją składającej się z jego przedstawicieli, specjalistów z zakresu hotelarstwa oraz przedstawicieli innych służb (np.. Państwowej Straży [...]