Archive for Wrzesień, 2010

Definicja nauki

Nauka jest nie rozerwalnie związana z rozwojem człowieka. Współcześnie jest częścią naszej kultury, która każdy z nas posiada. Bez rozwoju nauki nie mogła by się rozwinąć ludzka cywilizacja i teraźniejsza kultura, gospodarka, przemysł i ogólnie świat jaki znamy. Nauka to dziedzina, która pozwala zrozumieć funkcjonowanie całego świata i wszechświata. Buduje się ją za pomocą różnych [...]